För hög ränta.

Dagens Nyheter, som nyligen meddelade en öfversigt af de enskilda bankernas ställning den 31 sistl. januari, uppgifver, att bland de bankinättningar, som ”öfverskridit laglighetens gräns” befinner sig Gotlands enskilda bank. Felet ligger deri, att denna bank, vid belåning af inteckning i fast egendom, tagit högre ränta än sex procent.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *