En hästmarknad

har i dag varit anordnad på Södertorg härstädes på initiativ av länets hushållningssällskap. Ett 20 å 30-tal hästar hava också varit utbjudna till försäljning, men avsättningen har visat sig ytterst ringa. Detta torde få tillskrivas dels den nuvarande tidpunkten mitt i det pågående vårbruket, dels att säljareprisen hållits rätt höga, medan å andra sidan ovissheten om den omfattning, som en blivande export kan komma att få, göra prisförhållandena under den närmaste framtiden svåra ett förutsäga.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *