Förlängd kommendering.

Kaptenen vid Gotlands infanteriregememte Bernh. Fahlström skall, i militäriskt hänseende underställd chefen för generalstaben, tjänstgöra vid generalpoststyrelsen i egenskap av militärassistent utöver i tidigare generalorder angiven tid till och med den 31 oktober 1921.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *