Stadshotellet byter innehavare.

Nuvarande innehavaren av stadshotellet i Visby, dir. Karl Jernberg, som sedan 1 januari 1919 fört spiran därstädes med den äran, har i dagarna överlåtit sitt kontrakt för den återstående arrendetiden till källarmästaren Alfred Bengtzelius i Södertelje. Dir Bengtzelius har samtidigt köpt hotellets samtliga inventarier. Tillträdet sker 1 instundande juli.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *