På villande hav.

Till polisen anmäldes i morse att en lotsarna tillhörande båt försvunnit från sin plats i yttre hamnen. Enligt vad man sedan lyckats utröna, sammanhänger saken med förhållanden, vars lösning man avvaktar icke utan en viss oro. Det har nämligen senare kommit i dagen att dels 70-årige fiskaren K. J. Osin, dels cementarbetaren Alb. Svenssons 13-årige son Erik i går afton försvunnit och senare icke avhörts.
Man hade vid 7 á 8-tiden i går afton observerat hur gossen Svensson tillsammans med en annan jämnårig kamrat lagt ut med den försvinna båten, och omständigheter tala för att Osin i yttre hamnen in väntat dem. Sannolikt är därför att åtminstone Osin och Svensson i den försvunna båten gett sig ut för att sätta torskanglar. Huruvida den andra gossen — vem det var, känner man ej — också följt med på färden är ovisst. Åtminstone en möjlighet kan det vara, att han gått i land i yttre hamnen då Osin stigit i båten och att han sedermera uraktlåtit att giva sig tillkänna. Men det kan också vara högst antagligt att han följt med till sjöss. Sedan dess vet man emellertid ingenting om båten och dess passagerares öde. Alla skal tala emellertid för att den ålderstigne Osin och gossen eller gossarna icke förmått att driva fram båten, som var stor och avsedd för fyra man, utan att denna fått driva för strömmen. Som vinden i går afton var sydostlig skulle båten i så fall ha drivit rätt ut till havs.
För sökandet efter de försvunna har hamndirektionen, sedan lotsarna avböjt att utgå med sin motorbåt, ställt hamnens bogserbåt Thor till förfogande. Denna avgick vid 2-tiden på middagen till sjöss under befäl av hamnkapten Nils Friberg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *