Krigsrätten.

Med anledning av krigsdomare av Ekenstams frånfälle har krigshovrätten för tiden intill dess denna plats hinner att återbesättas förordnat auditören R. Viman att uppehålla krigsdomarebefattningen sant vice audutören, landsfogde G. A. Broms att samtidigt i denna senares ställe inträda som ledamot av krigsrätten för Gotlands trupper.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *