Kyrkoherden skall bo i Stenkumla.

Länsstyrelsen har icke funnit en av kyrkoherde c. Husander i Stenkumla gjord framställning om sådan ändring i de i samband med löneregleringen gjorda bestämmelserna för prästerskapet i Stenkumla m. fl. församlingars pastorat, att kyrkoherdens boningsort skulle vara Vall under det att komministern i stället skulle vara bosatt i Stenkumla, böra föranleda till någon åtgärd. Kyrkoherde Husander framställning innehåller icke något förslag till ordnande av komministerns tjänstgöring för den händelse denna skulle bliva boende i Stenkumla, och länsstyrelsen finner icke tillräckligt starka skäl anförda för en ändringa vidtagande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *