Gotlands socialdemokraters partidistrikt

höll under gårdagen st 7:de kongress härstädes i ordenslokalen vid Södra Murgatan. Mötet öppnades av ordföranden. lokförare G. Bastholm, som å ett kort tal hälsade deltagarnu välkomna och påpekade de framgångar partiet gjort, Partiet hade nu blivit så stort och starkt, att det kunnat bilda ministär.
Sedan föregående mötesprotokoll upplästs och godkänts, tillsattes reseförbundskomité, bestående av hrr Alb. Hammarberg, C. O. Nilsson, Visby, och Sigurd Ahrling, Alva.
Vidare föredrogs styrelseberättelsen, av vilken bl. a. inhämtades, att medlemsantalet under året ökats med 188 och att två kommuner nedlagt arbetet,
Revisionsberättelsen upplästes och ansvarsfrihet beviljades. Räkenskaperna balanserade vid årsskiftet kr. 3,270:28, vilket utvisade en ber hållning till innevaran.de år av kr. 1,192:52.
En från Slite kommun inkommen motion om hållande av två sammanträden årligen godkändes.
Till ledamöter av verkställande utskottet valdes hrr G. Bastholm, E. Lydön, A. Olsson, B. Eklund och A. Andersson med hrr C. J. Strömberg, J. Johansson och Fritiof Bergman som suppleanter. övriga ledamöter i styrelsen blevo i Klinte A. Lindqvist (suppleant Vilh. Pettersson), i Slite Herman Engström (suppleant Fridolf Johansson), i Alva Sigurd Ahrling (suppl. A. Olsson, Västerhejde), i Lärbro G. Hedström ((suppl. J. O. Pettersson).
De förutvarande revisorerna och deras suppleanter återvaldes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1920
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *