Hablinge och Hemse tings hushållningsgille

hade extra sammanträde i Hemse skolhus lördagen 19 dennes. Till följd af den bråda såningstiden hade endast ett fåtal ledamöter infannit sig. Till ledamot i nämden för premiering af nötboskap inom gillesområdet innevarande år utsågs postmästare O. Lagergren samt till suppleant för samma tid landtbrukaren A. Pettersson, Hulte. Till ledamöter i Hushållningssällskapet beslöt gillet att föreslå provinsialläkaren dr. V. Nyberg samt kaptenen A. Leatz i Hemse. Några ämnen afsedda för öfverläggning hade icke till ordf. inlemnate, hvadan sammanträdet slöts utan diskussion öfver sådana.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *