Vid allmänna döfstummeinstitutet

blifver med innevarande vårtermins utgång en plats ledig för Gotlands län, då derifrån utgår döfstumme Petter Arvid Vestergren från Stånga, hvilken åtnjutit undervisning vid institutet sedan år 1881. Domkapitlet äger nu att utse ny elev, som skall inställa sig till höstterminens början 16 Augusti.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *