Sedan konungens befallningshafvande

i länet genom beslut den 13 sist lidne Mars beslutat att Vänge sockens sparbanks verksamhet skall upphöra och ställas under utredning, så få en dertecknade utredningsmän härigenom kalla sparbankens delägare att infinna sig i Vänge sockenstuga. Tisdagen den 15 innevarande månad kl. 101.m. medhalvande sina kontraböcker, för att höras öfver frågor, som angå denna utredning.
Visby den 2 Maj 1888.
Carl Nordal.
Johan Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Maj 1888
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *