En frökontrollanstalt

i likhet med fastlandslänen, kommer vårt län att om några dagar erhålla. Föreståndare för densamma blifver den för jordbruket och andra näringars npphjelpande energiskt arbetande agronomen C. Kihlberg.
Lokalen blir Gahneska huset, 2 tr. upp. Att denna anstalt skall komma att bereda såväl köpmännen som landtbrukarne stora fördelar bör kunna lätteligen inses. Ett rent och godt utsäde med vederbörlig groningsenergi skall för landtbrukarne säkerligen blifva välkommet, liksom för köpmannen att han får en fin handelsvara som fördelaktigt kan utbjudas i markna. den. Som kostnaderna för undersökningen ställa sig ytterst billigt, 75 öre för landtbrakare, så förmoda vi att denna anstalt flitigt kommer att anlitas.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *