Borgenärerna uti J. N. Österdahls

på Qvie i Martebo socken konkurs kallar att sammanträda å Stadshotellet i Visby, måndagen den 14 nästkommande Maj kl. 11 f. m., för att öfver lägga och besluta i ärenden som boet och dess förvaltning röra, äfvensom för att höras om rättegång skall anställas om återvinnande at gäldenärens strax före konkursens början försålda lösa och fasta egendom.
Bro den 26 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *