Auktion vid Uggårda i Rone.

På begäran ar sysslomännen i Joh. Hanssons, Uggårda i Rone, konkurs, kommer genom offentlig auktion, som förrättas vid Uggårda fredagen den 11 inst, Maj från kl. 10 f. m. att försäljas konkursboets tillhöriga 5/32 mil. Uggårda i Rone socken på villkor som före utropet komme, att angifvas. Skulle antagligt anbud ej erhållas, utbjudes egendomen på arrende under detta års sommar.
Efter fastighetsförsäljningen kommer jämväl att försäljas konkursboets hela lösörebo bestående af silfver, koppar, malm och monolog, blecksaker, glas och porslin; jernsaker, träsaker; möbler, säng. kläder och linne; åker- och körredskap samt fiskredskap m. m. Med anstånd för vederhäftige inropare till den 1:ste nästa Oktober.
Alfva & Gudings 24 April 1888.
Efter anmodan,
AND:S MAGN:S ENEMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *