Då begäran af sterbbusdelägarne

efter aflidna mamsell Lovisa Maria, kommer offentlig auktion att förrättas i bemälda aflidnas f. d. hus vid S:t Hansgatan onsdagen den 25 i denna månad från kl. 10 f.m., då till den högstbjudande försäljes större delen af sterbhusets lösörebo såsom: koppar-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler: deribland en utdragssoffa, ett större skänkskåp, ett bättre klädskåp, bord och stolar m.m.; diverse träkärl, 2:ne beeparingespislar jämte en mängd annat som ej kan här uppräknas; skolande betalningen erläggas kontant.
Visby den 16 April 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *