Sofia tycks nu åter hafva intagit sina regelbundna turer

och man torde väl nu få hoppas, att det skall fortfara på det sättet. I onsdags vid 1/2 7-tiden anlände ångaren hit med post till och med måndagsaftonen. I morgse afgick Sofia ånyo i vanlig tid, hvadan hon torde få hitväntas i afton.
Fyra passagerare medföljde hit på senaste turen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *