För att undvika missförstånd

af vår uppgift om postmästare Keys i Helsingborg hitflyttning få vi nämna, att han endast under åtnjutande af honom beviljad tjenstledighet ämnar vistas härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *