Borgenärerne i Oskar Ekmans,

Nygårds i Garda, konkurs kallas att sammanträda i handlanden J. V. Jacobssons i Garda socken bostad måndagen den 30:de innevarande månad klockan 3 e. m. för att besluta om antagande eller förkastande af det anbud, som afgitvits å massans fasta egendom, samt höras öfver andra frågor, som angå boets förvaltning.
Stånga den 16 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *