Auktion vid Larsarfve i Stenkumla.

Genom öppen och frivillig auktion, som förrättas vid Larsarfve i Stenkumla fredagen den 27 April kl. 10 f. m. låter hemmansägaren P. Ahlin försälja sitt ägande 1/8 mant. Larsartve att nu ge. east tillträdas med växande gröda. I den händelse hemmanet ej skulle blifva försåldt kommer detsamma att utbjudas till utarrendering på 12 år. Hemmanet kommer att utbjudas först i mindre lotter, sedan i sin helhet; betalningsvit koren komma vid auktionstillfället att blifva tillkännagifne.
Martille i Stenkumla den 18 April 1888.
Efter anmodan,
J. L. GARDELL.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *