Auktion vid Klintegårda i Veskinde.

Genom offentlig auktion, som måndagen den 23 dennes från kl. 10 f. m. kommer att förrättas vid stora Klintegårda i Veskinde, låter hemmansägaren Fredrick Hansson medels häradsrättens tillstånd, försälja sin omyndige sons såväl lasta som lösa egendom; den senare bestående af husgerådssaker af hvariehanda slag samt åker- och körredskap, hvarat må nämnas en lastvagn, ett par rackkälkar, arbetsvagnar, kälkar, vrång- och foderhäckar, vänd. och spetsplogar m. m.; 1 tröskverk, 2,ne vindmaskiner, ett parti torra ekplankor, ett större parti torra sågade björk- och furubräder; kreatur: 3 st. hästar, 2 par oxar, kor, ungnöt samt gäss och höns; spanmål: maskinrensadt utsädeskorn, blandsäd, samt goda ät. och sättpotatis; — par och enbetsselar m. m. m. m.
Fastigheten, 53/256 mantal stora Klintegårda, behygd, har särdeles god åker och bördig ängsmark samt skog till husbehof och något till afsalu, utbjudas kl. 1 på dagen; och kan i hemmanet varande inteckningar af blitvande köpare få öfvertagas; skulle antagligt anbud å fastigheten ej afgifvas, kommer densamma att på många år utarrenderas; pröfningsrätt förbehållas, Öfriga villkor tillkännagitvas före utropet och lemnas godkände inropare å lösegendomen anstånd med betalningen till den 1:ste nästkommande September, andre betala kontant eller ställa antaglig säkerhet.
Veskinde den 10 April 1888.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *