Borgenärerna uti husbonden

Niklas Ljungmans, Roshage i Stenkyrka konkurs kallas härmed till slutsammanträde å Grausne gästgifvaregärd i Stenkyrka lördagen den 28 innevaran. de April kl. 1 på dagen, för att granska redovisa ingen öfver boets förvaltning samt upprättadt utdelningsförslag och, om det godkännes, mottaga liqvid.
Othem den 11 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 16 April 1888
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *