Professor Gustaf Lindström,

den lika outtröttlige som lärde bearbetaren särakildt af sin fosterös allra äldsta historia, har nyligen på tyska språket utgifvit en särdeles lärorik geologisk afhandling, hvars titel i öfversättning är: »Öfver de siluriska lagrens ordningsföljd på ön Gotland». Afhandlingen, som är meddelad i den tyska tidskriften »Neues Jahrburk für Mineralogis 1888, Bd. 1», åtföljes af en färglagd karta öfver Gotland, utvisande belägenheten af de olika lagren derstädes, nämligen: öfversta kalksten, oolith (romsten), kalksten med mergelband, sandsten och mergelskiffer.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *