I Slite ligga för närvarande ej mindre än 4 ångare.

Först Hermes, som inkom dit för ett par dagar sedan efter sin färd till Libau för att möjligen assistera vid den söder derom strandade tyske ångaren Hansa, hemma i Lübeck och från Libau destinerad till hemorten med last af spanmål. På grund af is- och stormhinder under resan anlände Hermes ej i rätt tid. Ångaren kommer tillsvidare att ha station i Slite.
Vidare anlände likaledes för ett par dagar sedan och ha i dag ingått i hamnen engelske ångaren Jasper och Bryel från Dundee till Reval och Baltishport samt ångaren Finland, hvilka nu alla invänta gynsammare införhållanden.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *