Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Löjtn. J. F. Tiljander:
Skrif-pulpet af alm och ek (som tillhört dokt. Pehr Säve och ärfdes af dottern Wilhwlmina, g. m. löjtn. T.), samt hvartill hörer en Pennknif, ett Bryne och en Kam, m. m.

Rådm. J. Norrby:
Latinsk Bibel (Vulgata), Francof. 1585, 8:o, med gammalt prydligt band och knäppen.
Tysk Bibel (af d:r M. Luther), Lüneburg 1653, 12:o.

Boktryckare Th. Norrby:
Guthilandiske Cronica aff Hans Nielssön Strelow, Kphmn 1633, 4:o. Medalj (aftryck i tenn) af Kristus, lidande. Medaljan (gips), klassiskt hufvud. Medaljon (tean), Oan, spelande. Medalj (af röd gips), af k. GVSTAVVS I. Skådepenning (tenn), af k. Gust. II. Adolf. Skådepenning (tenn), af k. Gust. II. Adolf (utom inskrift). Medaljon (tenn, aflång) af k. Gust. II. Adolf (med krona o. hjerta, A:o 1627). Medaljon (tenn) af en Furste på thron, Lejon m. m. Skådepenning (tenn) af Hertig Carl (DVXSVDERM). Silfver-mynt, 1 ÖR. (1703).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Februari 1875
N:r 15.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *