Följande Gotlands Hypoteksförening

tillhöriga fastigheter komma att å auktion utbjudas till försäljning: 3/8 mtl Forssa i Stenkumla den 2 nästa Maj kl. 10 f.m. på stället,
7/16 mil Stenstuga i Bäl den 3 nästa Maj kl. 10 f.m. på stället, och 1/4 mtl Lunds i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. 1/8 mtl Stora Myra i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. 3/32 int’ Stora Rombs i Martebo den 4 nästa Maj kl. 10 f.m. å Stora Rombs. De två förstnämda hemmaneu utbjudas dels i sin helhet och dels i mindre lotter, men de tre öfrige bar för sig odelade. Säljaren förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta blifvande anbud; och derest antagliga anbud ej er hållas, utbjudas hemmanen pä arrende, hela eller delade, för instundande sommar.
Visby den 12 April 1888.
För Gotlands Hypoteksförening,
C. V. Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *