Dödfall. Margareta Maria Pettersson

Att hemmansägare.enkan Margareta Maria Pettersson, Alfvegårda i Sproge, född den 3 Sept. 1826, stilla afled den 9 April 1888 kl. 8,30 f. m.; sörjd och saknad af moder, barn, syskon och öfriga slägtingar, varder endast på detta sätt tillkännagifvet.
Petter Pettersson.
Anna Pettersson.
Es. 51: 11. Ps.-b. 458: 7, 8, 9.

\"Dödsannons\"

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *