Postkommunikationen

med fastlandet är ännu afbruten och underrättelserna om tiden för ”Polhems” afgång från Malmö så hvarandra motsägande, att man ännu icke kan med fullkomlig säkerhet bestämma när detta fartyg kan vara att hitförvänta. Troligt är dock att vi få post i morgon eller om måndag, ifall ej allt tör ogynnsamma väderleksomständigheter innan dess inträffa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *