Borgenärerna i August Pettersson,

Läuggutes i Mästerby, konkurs, kallas att sammanträda å Muggens torsdagen den 3:dje Maj kl. 11 f. m. för att afgifva yttrande öfver gäldenärens klagan i anledning af borgenärernas beslut om hans underhåll.
Klinte den 12 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *