Auktion vid Träskveller i Tingstäde.

Genom öppen, frivillig auktion, låter landtbrukaren herr Edvard Grählert, Träskveller i Tingstäde, onsdagen d. 25 innevarande April från kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja kreatur: bestående af hästar, ett sto och en häst i 3:dje året, 15 st. såväl unga som gamla, goda dragoxar, älven en del tjenliga till slagt, 2:ne kor m. m.; samt i anseende till uppsättande af mejeri försäljas äfven 100 st. morlam med ungar, dela hel- och hall cheviotras, 3 st. gamla baggar af cheviotras, ett större parti plym- och kanada-utsädeshafre, ett mindre parti goda kokärter, goda ät- och sättpotatis, 50 kastar fur- och granved, något mansgångkläder och skodon m. Godkände ock fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra höra vara beredda att ställa godkänd säkerhet.
Tingstäde den 5 April 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *