Auktion vid Becks i Endre.

Genom offentlig auktion, som tisdagen den 17 April från kl. 10 f. m. förrättas hos arrendatorn J. Pettersson, Becks i Endre, låter hemmansägaren Lars Nordström, Råby, till den mestbjudande försälja sin vid Becks ägande lösegendom bestående af koppar-, malm-, bleck- och jernsaker, porslin och glas; möbler, såsom bord, stolar, sängar, en välstol med tillbehör, spinnrockar, en mangel, träkärl af hvarjehanda slag; sängkläder och linne; kör- och åkerbruksredskap, såsom vagnar, kälkar, foderhäckar, vändor spetsplogar, hartvar al flere olika slag, långstegar, gödselbräder, svänglar, selar, hästtäcken, oxok, kettingar, spa dar, skyfflar, grepar, tjugor, sigd- och yxstenar, 2:ne vindmaskiner och en hac. keleemaskin; kreatur såsom 3 st. hästar, ett par oxar, fyra kor, en tjur, en qviga, 6 st. får och ett svin m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästk. September, andra betala kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 9 April 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *