Aflidne stadsgevaldigern

O. N. Hallgrens borgenärer kallas härmed att onsdagen den 18:de innevarande April kl. 12 sammankomma på handlanden F. G. Sandelins kontor, för att erhålla redovisning för konkursboets förvaltning och granska uppgjordt utdelningsförslag. Upplysningsvis bör nämnas att afträdda tillgångarna icke förslå till godtgörelse åt förmånsrättsegande borgenärer.
Visby den 3 April 1888.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *