Till allm. läroverkets samlingar

har handl. G. T. Hägg skänkt ett i Fole socken skjutet exemplar af rödrommen (Ardaea stellaris), hörande till hägrarnes familj bland vadarna. Rördrommen, som i vårt land icke förekommer nordligare än i Södermanland, har, så vidt man känner, hittills icke förut påträffats på Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *