Lagfart

begärdes i dag hos rådhusrätten af enkan Gustafva Bokström å fastigheten nr 8, i Strandrotens 3 qvarter, hvilken åt henne öfverlåtite af husägaren K. J. J. Pettersson, som 2 Augusti i fjor på exekutiv auktion inropade den från arbetaren Jakob Classen för 1,650 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *