Auktion vid Gullauser i Hangvar.

Genom öppen frivillig auktion låter landtbr. herr C. Hederstedt, Gullauser i Hangvar, onsdagen den 18 innevarande April kl. 10 f. m. till den högst bjudande försälja ett större parti spanmål bestående af 50 kbf. hvete, 500 kbf. råg, 200 kbf. korn, 250 kbf. blandsäd, 300 kbf. utmärkt vacker och vigtig utsädeshafre, 300 kbf. goda ät- och sättpotatis; 3 st. silfverfickur, ett parti kläder och skodon m. m., selar, grimmor, fotsackar, högafflar och skyfflar, diverse lokar ett parti halm och ax m. m.; kreatur såsom en häst passande till såväl vagns- som arbetshäst och hvilken äfveu kan få väljas bland flere st., 2:ne noga goda mjölkkor af hvilka en nyligen kaltvat, 3 st. gödoxar tjenliga till islagt m. m. m. m.
För, dem som äro kände för ordentlig inbetalning vid auktionsuppbörden blifver betalningsanstånd till den 1 Sep-tetuber 1888, andre böra vara beredda att betala vid klubbslaget eller ställa nöjaktig säkerhet.
Tingstäde den 8 April 1888.
Efter anmodan,
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *