Bränvinskontrollen.

Kapten H. Hedenblads förordnande att, i egenskap af biträdande öfverkontrollör, tills vidare tjenstgöra vid kontrollen öfver bränvinstillverkningen i Gotlands län har upphört från och med 29 Mars i anseende till upphörd bränvinstillverkning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 6 April 1888
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *