Sofia

anlände hit vid 1/2 12 tiden påskdagen, medförande från Kåreholm ej mindre än 21 postsäckar, innehållande post till och med onsdagen 28 Mars. Denna senaste resa var ej fullt så besvärlig som den föregående, ty Sofia hade lyckan att påträffa vakar, af hvilka hon kunde begagna sig.
Meningen hade varit att ångaren skulle qvarligga här till i morgon bittida, men på grund af isbanden, som vinden under senaste natten drifvit till vår kust, kunde befälhafvaren befara att bli instängd, hvarför »Sofia» afgick till Kåreholm i dag kl. 12 middagen.
Pettersenska kapellet medföljde nu för att om möjligt nå fastlandet efter sin förlängda ofrivilliga vistelse härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *