Påsken

har förflutit under en angenäm väderlek. Himlen har visserligen varit litet mulen, men man har dock känt att våren är uppstånden. Påsken är trots det att den är öfvervägande en glädjens högtid i allmänhet mycket fridsam af sig. Dock halva vi i vår stad ej haft brist på andliga förströelser. Så gal redan på långfredagen Pettersenska kapellet i goodtemplarsalen en konsert, som var ända till trängsel besökt och i går annandagen hade samma omtyckta kapell lockat en publik af nära 400 personer till goodtemplarsalen vid södra Murgatan. Konserten på Stadshotellet i går afton var också talrikt besökt. På Mellangatan hade goodtemplarne också i går afton anordnat ett samqväm med deklamation, sång och kafferep, hvilket dock ej var så talrikt besökt som vanligt, troligen på grund af konkurrensen, ty på samma tid gal stadsmissioneus sångförening en konsert på folkskolesalen och dit hade lockats ansenligt med folk. Det är verkligen underligt, att när så mycket bjudes på en gång, det kan räcka till med folk på alla ställen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *