Kungörelse

angående inställelse för antagning vid flottans värfvade stam. Härigenom anmodas de, som sökt anställning vid flottans värfvade stam och anmält sin önskan att i och för antagning inställa sig å mönstringsplatsen Visby, att för sådant ändamål infinna sig i Sjömanshuset derstädes, fredagen den 20 instundande April kl. 10 f. m.
På samma gång meddelas, att jämväl den, som utan att förut halva ingifvit ansökan, personligen anmäler sig vid of vannämda mönstring och dervid medför vederbörliga betyg (prestbetyg och intyg rörande nykterhet och pålitlighet samt för omyndig jämväl vederbörande målsmans medgifvande att ingå i kronans tjenst), kan vinna anställning i den mån tillräckligt antal lämplige icke kunnat antagas bland dem, som i vederbörlig ordning ingilvit ansökningar.
Stockholm den 12 Mars 1888.
Antagningskommissionen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *