Gotlands nationalbeväring.

framställning af militärbefälhafvaren Gotland har k. m:t medgifvit att till den predikant, som förordnas att förrätta gudstjenst vid Gotlands infanteriregemente och artillerikår under årets vapenöfningar, må såsom ersättning härför utbetalas ett belopp af 200 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *