En kustroddarsyssla

inom Visby tullkammardistrikt, hvartill ansökningstiden utgick 3 Mars, har hos tullverket sökta af e. o. kustroddaren Karl Pettersson Dagsnäs, e. o. vaktmästaren Karl Pettersson, Grisslehamn, och K. P. Holm, Bergqvara.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *