Dödsfall. Arvid Henrik Sundberg

Förre Lektorn i främmande lefvande språk och modersmålet vid Visby högre allmänna läroverk, Fil. D:rn Arvid Henrik Sundberg, född i Stockholm d. 30 Mars 1817, afled stilla i Visby den 31 Mars 1888 kl. 5 f. m. sörjd och saknad.
Hvilket endast på detta sätt tillkännagifves.
Sv. Ps.-B. 488:6.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Tisdagen 3 April 1888
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *