Intet tåg på fem dagar

— sådana äro för närvarande förhållandena på Gotlands jernväg, der snömassorna under de senaste dagarna varit nästan ogenomträngliga. Emellertid tyckes det dock ljusna något nu. I går eftermiddag afgick nämligen från Roma den maskin, som från måndagen stått fast derstädes, till Hemse, dit den ankom kl. 6,40. e. m.
I morgse tillkopplades detta lokomotiv till det i Hemse stående tåget, som sedan med dubbla maskiner afgick till Visby. Vid 1/2 12-tiden hade det hunnit till Barlingbo, der det fastnade i drifvorna, som ännu äro mycket besvärliga strax hitem denna station. Då detta skrifves vid 2 tiden står tåget ånyo fast vid Sylfaste och väntas ej hit till staden förrän vid 5-tiden. Till följd häraf har i dag kl. 3,30 extrapost afgått härifrån söderut på släde.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *