Ångfartygsbefälhafvareexamen

har aflagts inför navigationsskolans direktion af navigatörerna Ejnar Isidor Bystedt, Adolf Bengtsson, Johan Edvard Jansson, Karl Edvard Karstrup och Oskar Ludvig Nilsson. Af dessa erhöll den förstnämde examensbetyget »med beröm godkänd», tre betyget »godkänd» och den siste betyget »försvarlig». Examens förrättare var öfvermaskinisten K. L. Holmqvist i stället för den dertill utsedde mariningeniören K. E. Stuart, hvilken på grand af den afbrutna förbindelsen hit icke kunde komma längre än till Borgholm, der han måste vända om.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *