Medels offentlig auktion,

som onsdagen den 14 i denna månad från kl. 10 f.m. kommer att förrättas i Vahlbergska gården vid södra torget, låta sysslomännan i handlanden C. J. Martins konkursmassa, till den högstbjudande försälja massans välsorterade manufaktur- och kortvaruhandelslager af hvarjehanda slag, såsom kläden, kordrojer, kroasé, krepp, kattuner, moaré, kammarduk, piké, schirting, domestik och gardintyger, sängfiltar, schalar och dukar af silke, ylle och bomull, band, tråd och knappar; porslin, och glasvaror; viner på fat och buteljer; linolja, bomolja och kopal m. m. Derjämte försäljes äfven 150 lisp. timotej, 1 resvagn och 1 elghud; skolande betalningen erläggas kontant.
Visby den 5 Mars 1888.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *