Sofia,

som afgick härifrån i går morgse, väntades förgäfves hit under gårdagen, och anlände hit ej för än vid 2-tiden i dag på middagen. Ångaren har aflemnat posten vid Kåreholm på Öland, hvarifrån den återvändt i dagningen, utan att medföra post.
Sofia lär i morgon åter afgå till Kåreholm för att afhämta den dit beordrade posten och återkommer hit på söndag middag.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *