Från landsbygden. Burs.

Burs, 7 Mars.
Snöstormen.
Vid 1-tiden på e. m. hade stormen nått sin höjdpunkt. Snön yrde, så att man ej såg föremål två alnar framför sig. Några olyckor med anledning af stormen ha, då detta skrifter, ej afhörts; dock såg det betänkligt ut med tegeltaken. På att ställe måste man med stänger och rep binds fast taket, som flere gångar var i lyftning. På ett annat ställe hade taket öfver pumphuset till gårdens brunn af stormen kastats ett långt stycke bort. Posten, som i vanliga fall brukar anlända kl. 1, kom ej förrän kl. 1/2 6, men gående, ty häst och släde måste lemnas vid stationen.
De gamle säga, att de ej minnas ett så fruktansvärdt yrväder sedan 1849. Äfven kölden har varit ovanligt stark. Så har det natten mellan lördagen och söndagen frusit i de källare och ladugårdar, hvilka förut i olater rätt bra motstått kölden. Man hade af barometern förusett att något stort oväder skulle komma, ty den visade nära orkan; men älven en annan ovädersspåman hade på förband tillkännagifvit ovädret, nämligen.

En tupp,
ifråga om hvilken man flere gånger förut iakttagit, att han genom sitt galande tillkännagifvit att oväder vore i annalkande. Nämde tupp gal då om qvällarne vid 9-tiden, hvilken tid i vanliga fall ej hör till hanegället.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *