Korrespondenter, ohoj!

Följande försändelser halva under är 1887 inlemnate af Visby postkontor, men halva på grund af ofullständig adress hit återkommit och tillhandahållas numera respektive afsändare:
A. A. Lund; A. Anton, Stockholm; Almqvist, G. A., Mr, Pullman I. Andersson, Maria, fru, Stockholm; Andersson, F. O., herr, Stockholm; Andersson, Nils, arrendator, Örebro; Andersson, Elisabet, jungfru, Stockholm; Andersson, Johan, Queensland; Andersson, Christian, sjöman, Liverpool; Andersson, M., Mr., Minnessota; Andersson, Johanna, jungfru, Stockholm; Anderson, Charles, New-York; Andersson, Erik, målare, Stockholm; Andersson, Erik, målare; Stockholm; Arweson, L. Herman, Mr., San Francisco; André, J. E., herr, Hamburg; Backman, fru, Stockholm; Beckström, Axel, sjöman, Landskrona; B reg, Charles, Mr., Amerika, Jova; Bergström, Carharina, fru, Stockholm; Bergström, Catharina, fru, Stockholm; Berkow, von, kapellmästare, Gefle; Björk, J. L. Montana; Boberg, Carl, herr, Srockholm; Book, Ada, jungfru, Stockholm; Brandt, Ludvig, herr Stockholm; Cedergren, N., sekreterare, Stockholm; Cedervall, Alfred M, Pestiko; Chrstiansson, Anton, sjöman, Buenos Ayres; Christiansson, Peter, herr, Montala; Danielsson, P, sjökapten, Cimbrishamn; Diamond. N., Mr., Texas; Dahlgren, C. V., sjömas, Newyorh; Engström, Anna, Miss, Ntwyork; Engström, Hilda, fru, Stockhulm ; Engström, Emil, Othem; Eklöf, Hilda, Stockholm; Erström, C., Mr., Queecbec; Frendin, Reinhold, Mr., Amerika, Rapid City; Friberg, J., herr, Linde; Gardell, Edvin, sjöman, Buenos Ayres; Gray, John, O., Mr., Montana; Gudmundsen, P., herr, Bergen; Gustaftson, C., herr, Stugusund; Hansson, Amanda, jungfru, Stockholm; Hansen, Bröderna, Stockholm; Hansson, Hans, sjöman, Hamburg; Hansson, Hans, Hamburg; Hansson, Karl, sjöman, Frankrike; Hammar, F. sjöman, Elebingör; Hammarstrand, Emmy, fröken Karlhamn; Hedström, Auguste, fröken, Stockholm; Hellström, Herman, herr, Stockholm; Hedenberg, Lorens, Stockholm ; Malin, Robert, konstberidare, Jässjö; Hultqvist, Johan, dräng, Hano; Häggman, Charlotte, fru, Gefle; Jakobsson, Wilhelm, mr, Adelaide; Jakobsson, Axel, mr Jowa; Jakobsson, Jakob P., mr, Caicago; Jansson, Albertina, jungfru, Stockholm; Johansson, Anna, fröken, Stockholm; Johansson, Anna, jungfru, Stockholm; Johansson, Anna, jungfru, Stockholm; Johansson, Axel, mr, Ponton, Amerika; Johansson, C. J., ångaren Sugram; Johansson, Hilma, skollärarinna, Stockholm; Johansson, J. sjöman, Hernösand; Jonsson, J. V., herr, Stockholm, Kalström, Johan, mr, Michigan; Karlsson, Otto F., mr, Pullman; Kjellström, Alma, miss, Amerika.

Gotlands Allehanda
Måndagen 5 Mars 1888
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *