Följande i Visby hamn

vinterliggande fartyg äro till salu för godt pris nämligen :
1:o) Skeppet Gotland om 269,42 registerton, bygdt vid Braks i Oldenburg af ek på kravel och lastande omkring 115 standard fyrskurna trävaror eller 18 keel stenkol;
2:o) Brigg Emelie om 227,60 registerton, bygd i Ueckermünde af ek på kravel och lastande omkring 108 standard fyrskurna trävaror, 15 keel stenkol eller 3,000 tunnor spenmål;
3:o) Skonert Tjelvan, om 183,41 registerton, bygd vid Bardenfleth i Oldenburg af ek och bok på kravel och lastande omkring 85 standard fyrskurna trävaror, 13 keel stenkol och 2,200 tunnor spanmål;
4:o) Skonert Confidentia om 114,73 registerton, bygd i Visby af ek och furu på kravel och lastande omkring 60 standard fyrskurna trävaror;
5:o) Skonert Carl om 81,29 registerton, förbygd i Visby år 1875 af ek ock furu på kravel och lastande omkring 40 standard fyrskurna trävaror, 5 1/2 keed stenkol eller 1,000 tunnor spanmål;
6:o) Skonert Lars om 53,04 registerton, förbygd i Visby af ek och furu på kravel och lastande omkring 25 standard fyrskurna trävaror.
Alla fartygen äro försedda med goda och fullständiga inventarier och köpeanbud emottagas inom den 28 instundande Mars af Visby den 22 Februari 1888.
Sysslomännen i
Carl L. Ekmans konkursbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *