Till fjerde profpredikant

kallade Gothems pastorat vid frågodag i går tjenstgörande v. pastorn i församlingarne G. H. Tilén, med 124 röster. Samtlige röstägande inom pastoratet utgöra 197. Frågodagsförrättare var kyrkoherden Odin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *