En liten eldsvådeunge

allarmeraden midt under djupaste stillheten natten mellan lördagen och söndagen. Vid 1/4 2-tiden märkte en person, som gick Tranhusgatan fram åt norr, att eld syntes genom fönstret på nedre botten af ett litet hus, liggande midt emot Botaniska trädgården och tillhörigt sällskapet D. B. V., som upplåtit det till något slags slöjdbod åt trädgårdsmästare May. Rapport sändes till vaktkontoret, hvarifrån klämtningen genast började med den elektriska apparaten och sedan fortsattes från domkyrkan. Något folk hade emellertid samlats med vattenhinkar, och medels något snö släcktes elden, som fattat i en trälåda, hvilken nästan uppbrunnit, och spridt sig till ett par byxor hvilka hängde på ett bredvid stående skåp. Någon större låga hann aldrig uppkomma, och endast taket i rummet och skåpet hade blifvit svedda.
Enligt hvad man efter hållet polisförhör antar, har elden uppkommit på det sätt, att en trädgårdselev på lördagseftermiddagen tagit aska ur kakelugnen och lagt den i ofvan nämda trälåda, som så småningom kolats och fattat eld.
Hvarken sprutor eller vattentunnor hunno ankomma till stället, åtminstone icke till kl. 2, då elden för länge sedan var släckt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *